Phòng mổ HYBRID – OR: Có khả năng thực hiện được nhiều loại phẩu thuật trong các lĩnh vực khác nhau như: Tim mạch, Thần Kinh, Ghép Tạng, Chấn thương, Chỉnh hình.

Đây là sự kết hợp giữa phòng mỗ tiêu chuẩn với hệ thống chuẩn đoán hình ảnh như: Máy chụp mạch, cắt lớp, công hưởng từ.

Việc kết hợp các thiết bị chuẩn đoán ngay trong phòng mổ sẽ giúp tránh được việc vận chuyển bệnh nhân tới các khu vực chiếu chụp khác trong bệnh viện.

Bệnh nhân được chuẩn đoán và phẩu thuật ngay trong phòng mổ và trong khi mổ. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong cứu chữa, tăng cường an toàn cho bệnh nhân, đặc biệt sẽ ngăn ngừa nhiễm khuẩn và giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.