Giới thiệu

Nhat Khang Technical Co.Ltd là nhà phân phối và cung cấp hàng đầu các giải pháp và thiết bị cao cấp, chất lượng trong lĩnh vực y tế. Đã từng tham gia các dự án y tế quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi là đem đến những giá trị tốt nhất, nâng cao cuộc sống và chất lượng cộng đồng…